1. Kto sme

Web stránky kurzfotografovania.sk a darinatomas.sk vlastní a prevádzkuje spoločnosť Bettercomm s.r.o. (ďalej len spoločnosť).

Bettercomm s.r.o., IČO: 46496874, so sídlom Ludvika Svobodu 3783/79 058 01 Poprad, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 25407/P
Kontaktná osoba
Tomáš Rázga, konateľ spoločnosti
tomas@razga.sk

2. Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Objednávka v internetovom obchode spoločnosti
Pri objednávke v internetovom obchode kurzfotografovania.sk a darinatomas.sk vyžadujeme od našich zákazníkov iba tie osobné údaje, ktoré nám prikazuje zákon, prípadne ktoré sú nevyhnutné k vybaveniu danej objednávky.

Meno, Priezvisko, Krajina, Ulica, PSČ, Mesto, Emailová adresa – Nevyhnutné k vystaveniu faktúry.
Telefón – Nevyhnutné v prípade objednávok fyzického tovaru posielaného kuriérom.
Adresa doručenia – Nevyhnutné v prípade, že sa adresa na doručenie fyzického tovaru líši od fakturačnej adresy.
Názov spoločnosti, EU VAT (IČ DPH) – Nevyhnutné v prípade objednávky firmy, ktorej sídlo je v zahraničí a ktorá má záujem o prenesenie daňovej zodpovednosti.

Odber článkov a/alebo noviniek emailom
Pre prevádzkovanie newsletter využívame systém mailchimp

Osobné údaje, ktoré zaznamenávame:

Krstné meno (nepovinné) – Slúži k osloveniu danej osoby v emailoch.
Emailová adresa – Nevyhnutné pre poslanie emailových správ, ku ktorým sa daná osoba prihlásila.

Komentovanie na blogu spoločnosti

Osobné údaje, ktoré zaznamenávame:

Meno – Nevyhnutné k zvýšeniu transparentnosti diskusií a zníženiu počtu príspevkov s nízkou kvalitou (vulgarizmy a pod.).
Emailová adresa – Nevyhnutné k overeniu komentujúceho.
IP adresa – Údaj nie je verejne dostupný, ani spoločnosť k nemu nemá prístup, ale daný údaj je uložený v systéme ako prevencia a aktívny spôsob boja proti spamu.
Zanechanie recenzie v internetovom obchode spoločnosti

Pre vytvorenie funkcionality recenzií produktov v internetovom obchode spoločnosti používame WordPress a WooCommerce od spoločnosti Automattic Inc.

Osobné údaje, ktoré zaznamenávame:

Meno – Nevyhnutné k zvýšeniu transparentnosti diskusií a zníženiu počtu príspevkov s nízkou kvalitou (vulgarizmy a pod.).
Emailová adresa – Nevyhnutné k overeniu komentujúceho.
IP adresa – Po aktualizácii WordPressu budú IP adresy anonymizované.
Odoslanie kontaktného formulára – žiadosť o poskytnutie / úpravu / vymazanie osobných údajov

V prípade, že vyplníte kontaktný formulár / žiadosť na podstránke Kontakt, spracujeme nasledovné osobné údaje:

Meno, Emailová adresa – Nevyhnutné k overeniu žiadateľa.
Používateľské meno, Používateľská emailová adresa – V prípade, že formulár vyplní zaregistrovaný a prihlásený užívateľ, uložia sa aj tieto údaje, ktoré nám pomôžu lepšie identifikovať totožnosť žiadateľa (napríklad v prípade žiadosti o vymazanie jeho/jej údajov).

Návšteva web stránok spoločnosti

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame neúplnú IP adresu (posledná časť IP adresy je vyresetovaná), z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú anonymizované a nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.

Prístup do členskej zóny

Keď si zákazník zakúpi online kurz alebo inú službu spoločnosti, dostane automaticky prístup do takzvanej členskej zóny. V závislosti od konkrétneho produktu alebo služby, o zákazníkovi môžeme uchovávať ďalšie údaje. Tie sa týkajú predovšetkým jeho/jej progresu online kurzom a iných údajov, ktoré člen kurzu sám a dobrovoľne poskytne (napríklad zakliknutím splnenej úlohy, komentovaním lekcie kurzu, či vyplnením formulára).

3. Kde uchovávame dáta

Webhosting
Web stránky spoločnosti, ako aj web stránky našich klientov, ktorým zabezpečujeme webhostingu, sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. a fyzicky sa nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku a v Čechách).

4. Čo robíme pre bezpečnosť uchovávaných dát

Všetky web stránky spoločnosti používajú šifrované pripojenie a majú SSL certifikát Let’s Encrypt.
Pre komunikáciu s emailovými servermi používame šifrované pripojenie SSL/TLS.
Oznámenie o úniku osobných údajov
V prípade, že zistíme, že došlo k úniku osobných údajov pod našou správou, budeme o tom informovať osoby, ktorých sa daný únik týka, a to ihneď, ako to bude možné. Neskôr budeme informovať o krokoch, ktoré sme učinili pre nápravu danej situácie.

5. Kto má prístup k akým uchovávaným dátam

Konateľ spoločnosti
Všetky uchovávané údaje
Účtovnícka firma
Mená a kontaktné údaje klientov a zákazníkov spoločnosti
Mená a kontaktné údaje zamestnancov a externých spolupracovníkov spoločnosti
Vystavené faktúry a iné doklady nevyhnutné k dodržiavaniu zákona
Externí programátori
Mená a kontaktné údaje klientov a zákazníkov spoločnosti
Všetky dáta uložené na webhostingu a databázových serveroch klientov, ktorým sa staráme o web stránku alebo webhosting
Externí zamestnanci
Mená a kontaktné údaje klientov a zákazníkov spoločnosti
Niektoré dáta uložené na webhostingu a databázových serveroch klientov (záleží od konkrétnej úlohy)
Iní
Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami. Jedinou výnimkou je, keď to od nás vyžaduje zákon a iná možnosť neexistuje.

6. Cookies

Čo sú to cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na disk vo vašom počítači, keď navštívite nejakú web stránku, ktorá ich používa. Daná web stránka má potom pri vašej ďalšej návšteve možnosť informácie uložené v daných cookies prečítať a použiť pre zlepšenie vášho zážitku z používania danej web stránky.

Do cookies sa ukladajú údaje ako napríklad:

vaša identifikácia pre následné návštevy danej stránky (napríklad populárna funkcia “pamätaj si moje prihlásenie”)
identifikácia zdroja vašej návštevy na základe toho, na aký odkaz ste klikli (takzvané affiliate cookies)
vaša identifikácia pre potreby uloženia nastavení web stránky (takzvané preferencie) či identifikáciu prípadných problémov s web stránkou, ktoré nám dané meranie pomôže odhaliť
Aké cookies používame a prečo
Nevyhnutné cookies.

Nevyhnutné cookies sú cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie web stránky – preto ich nie je možné vypnúť.

GDPR Tieto cookies sú nevyhnutné k splneniu našich zákonných povinností (konkrétne európskeho nariadenia GDPR).
WordPress Tieto cookies sa uložia po tom, ako návštevník web stránky zanechá komentár. Vďaka nim nebude musieť znovu vypĺňať polia ako meno, email a URl adresa web stránky, ak sa rozhodne v budúcnosti na stránke zanechať ďalší komentár.

Použitie týchto cookies je dobrovoľné, čo návštevník odsúhlasí zakliknutím políčka pri pridaní komentára cez komentovací systém WordPress.

Cookies pre zlepšenie výkonu a funkcionality

Tieto cookies sú nevyhnutné pre vytvorenie určitej funkcionality, ktorá je dôležitou súčasťou našich služieb – napríklad komentovací systém na blogu alebo videonávody v online kurzoch. Z merania danými nástrojmi máš možnosť sa odhlásiť; postup nájdeš po kliknutí na odkaz “Ako sa odhlásiť” pre danú službu.

Google Analytics Tieto cookies nám pomáhajú cez anonymizované dáta identifikovať, ktoré podstránky návštevníci navštívili, ako dlho sa na nich zdržali, odkiaľ na web stránku prišli a podobne, čo nám umožňuje zlepšovať našu web stránku a odhalovať prípadne problémy.

Vimeo Tieto cookies sa uložia potom, ako návštevník navštívi podstránku, na ktorú je vložené video z Vimeo.com. Vimeo používame pre vkladanie videonávodov do online kurzov.

Cookies pre analytiku a marketing
Tieto cookies používame na to, aby sme ti na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý ťa podľa tvojich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe tvojich záujmov. Tieto služby používame a cookies tohto typu ukladáme iba na základe tvojho súhlasu.

Facebook Pixel Tieto cookies nám umožňujú merať úspešnosť našich reklamných kampaní.

7. Práva klientov, zákazníkov a používateľov

Právo na odhlásenie z odberu
Každý používateľ má možnosť kedykoľvek sa odhlásiť z odberu nových článkov či noviniek, na odber ktorých sa v minulosti dobrovoľne prihlásil. Odhlásiť z odberu sa môžeš kliknutím na odkaz v hociktorom emaile, ktorý si v minulosti od spoločnosti dostal/a.

Transakčné emaily
Prosím rozumej, že z emailov nevyhnutných pre vybavenia tvojej objednávky (takzvané transakčné emaily) nie je možné sa odhlásiť.

Napríklad, keď si v internetovom obchode spoločnosti objednáš nejaký produkt, do tvojej emailovej schránky ti príde:

email s potvrdením tvojej objednávky a faktúrou
email s prihlasovacími údajmi do členskej sekcie
Právo na poskytnutie a správnosť údajov
Robíme všetko preto, aby boli všetky údaje, ktoré uchovávame, správne a aktuálne. Na požiadanie ti zašleme kópiu údajov, ktoré sú v našom systéme priradené k tvojej osobe. V prípade neaktuálnych údajov ich na základe tvojej online žiadosti aktualizujeme ihneď, ako to bude možné.

Právo na zabudnutie / vymazanie osobných údajov
Ak sa rozhodneš vymazať všetky svoje osobné údaje v našom systéme, prosím vyplň tento formulár a my dané údaje vymažeme ihneď, ako to bude možné.

Právo namietať k spracovaniu osobných údajov
Podať námietku k spracovaniu svojich osobných údajov spoločnosťou môžeš vyplnením tejto online žiadosti.

8. Používanie web stránky osobami mladšími ako 16 rokov

Web stránky a služby spoločnosti sú určené osobám s minimálnym vekom 16 rokov. Ak máš menej ako 16 rokov, prosím opusti túto web stránku, neprihlasuj sa na odber článkov a nenakupuj v internetovom obchode spoločnosti.

9. Spoločnosť ako prevádzkovateľ

Spoločnosť spracúva údaje svojich klientov, ktorým sa predovšetkým stará o ich web stránky, webhosting, tvorí pre nich grafiku a/alebo iným spôsobom pomáha s podnikaním. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Tieto podmienky sú platné od 1.2.2020